Zanieczyszczenie powietrza w regionie konińskim wyższe od norm

Zanieczyszczenie powietrza

W wielu polskich miastach zanieczyszczenie powietrza przekracza ustanowione normy. A jak jest w naszym regionie?

Poziom alarmowy zanieczyszczenia jest i tak dwu- a nawet trzykrotnie wyższy niż w innych krajach Europy, bo gdybyśmy dostosowali normy alarmowe do europejskich, to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska musiałby alarmować dość często a nawet codziennie.

Przemysł i transport odpowiedzialne są za zanieczyszczenie pyłami i toksycznymi gazami, które przy dużej wilgotności powietrza i bezwietrznej pogodzie prowadzą do powstawania nienaturalnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest smog.
Efekt smogu, najbardziej widoczny w obszarach mocno zurbanizowanych, powoduje niszczenie elewacji budynków, stanowi także zagrożenie dla zdrowia, wywołując reakcje alergiczne, astmę, niewydolność oddechową. Smog może prowadzić do lokalnych opadów kwaśnego deszczu. Opady te zawierają trujące kwasy (siarkowy i azotowy) powstałe z reakcji gazów wyemitowanych do atmosfery z wodą. Kwaśne deszcze mają negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się do niszczenia lasów oraz zakwaszania gleby i wód.

Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska. Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w gospodarstwach domowych, transport, przemysł hutniczy, chemiczny i budowlany.

Żródło: http://www.ekologia.pl/wiedza/zanieczyszczenia/zanieczyszczenia-powietrza-oddychac-zatrutym-powietrzem,11030,2.html

Jednym z najgorszych składników smogu jest poziom pyłów zawieszonych PM10. Jest to frakcja pyłu o bardzo małych rozmiarach średnicy ziaren – do 10 mikrometrów. Ziarna są wystarczająco małe, aby mogły przeniknąć głęboko do płuc. Pyły mogą stanowić poważny czynnik chorobotwórczy, osiadają na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg stężenia, poniżej którego negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Grupą szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie pyłów są osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych i układu krwionośnego. Pył zawieszony PM10 powoduje zwiększenie zachorowalności na choroby układu oddechowego.

Dopuszczalne poziomy stężeń pyłu PM10 w powietrzu i dopuszczalne częstości przekroczeń tych poziomów:

  • Stężenia średnioroczne – 40 μg/m3
  • Stężenia 24-godzinne – 50 μg/m3
  • Dopuszczalne częstości przekraczania stężenia 24-godzinnego w roku – 35 razy

 

A jak to wygląda w naszym regionie?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu posiada na terenie województwa 18 stacji pomiarowych, które przekazują wyniki do Poznania (http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/stacje) . W Koninie taka stacja mieści się przy ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, na terenie konińskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wyniki pomiarów prezentowane są w formie tabeli i wykresów, w godzinnych odstępach. W dniu 18.01.2017 poziom zanieczyszczeń powietrza w Koninie wyglądał następująco:

CZAS SO2 NO2 NOx NO O3 O3 CO CO PM10
Dwutlenek siarki3) Dwutlenek azotu Tlenki azotu Tlenek azotu Ozon Ozon 8h2) Tlenek węgla Tlenek węgla 8h2) Pył zawieszony PM10
poz. dop.: 350 poz. dop.: 200 poz. doc.: 120 poz. dop.: 10000
[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
01:00 17,4 44 64 13 9 8 1115 998 118
02:00 11,1 38 46 5 9 9 1024 1038 124
03:00 6,8 35 40 4 8 9 907 1052 125
04:00 5,6 34 38 3 8 9 778 1055 121
05:00 4,4 38 52 9 6 9 844 1042 121
06:00 3,7 39 53 10 6 8 750 998 95
07:00 2,4 35 40 3 7 8 594 923 90
08:00 2,3 34 37 2 11 8 678 836 80
09:00 3,3 31 40 6 13 9 683 782 78
10:00 3,8 29 46 12 15 9 723 745 74
11:00 3,2 24 39 10 20 11 687 717 73
12:00 2,4 23 39 10 22 13 648 701 69
13:00 2,5 26 44 12 21 14 693 682 68
14:00 3,3 32 50 12 19 16 804 689 74
15:00 6,6 40 56 11 21 18 931 731 75
16:00 7,4 42 50 6 19 19 884 757 91
17:00 7,7 39 41 1 19 20 783 769 94
18:00 7,9 38 38 0 18 20 799 779 88
19:00 9 41 42 1 14 19 838 797 87
20:00 8,3 41 41 0 16 18 814 818 107
21:00 6,8 30 30 0 31 20 674 816 111
22:00 7 30 30 0 29 21 664 798 106
23:00 8 30 30 0 28 22 699 769 106
24:00:00 7,5 25 26 0 32 23 650 740 99
wartość średnia 6,2 34 42 5 17 14 778 835 95
(poz. dop.: 125 µg/m3) (poz. dop.: 50 µg/m3)
minimum 2,3 23 26 0 6 8 594 682 68
maksimum 17,4 44 64 13 32 23 1115 1055 125
(poz. doc.: 120 µg/m3) (poz. dop.: 10000 µg/m3)

Dane z 18.01.2017; http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/6/parametry/wszystkie

 

Z opublikowanych danych wynika, że poziom pyłów zawieszonych PM10, w godzinach między 100 – 500 w nocy przekraczał dopuszczalne normy ponad dwukrotnie. Wyniki pomiarów stacji w Koninie można śledzić na stronie: http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/6/parametry/wszystkie

A jak poziom pyłów zawieszonych PM10 wygląda w pozostałych miastach wielkopolski?

CZAS Borowiec,
ul. Drapałka
Kalisz,
ul. H.Sawickiej
Konin,
ul. Wyszyńskiego
Piła,
ul. Kusocińskiego
Poznań,
ul. Dąbrowskiego
Poznań,
ul. Polanka
[µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
01:00 39 119 118 91 50 48
02:00 42 94 124 92 46 49
03:00 58 112 125 94 27 49
04:00 56 113 121 90 31 49
05:00 48 118 121 91 29 47
06:00 35 71 95 85 30 41
07:00 32 61 90 85 33 41
08:00 31 63 80 85 30 41
09:00 27 47 78 87 32 38
10:00 30 55 74 78 35 38
11:00 39 53 73 70 40 42
12:00 36 62 69 69 48 50
13:00 37 71 68 58 50 50
14:00 43 81 74 60 56 50
15:00 53 107 75 65 65 55
16:00 60 107 91 57 65 55
17:00 55 93 94 48 59 57
18:00 52 74 88 50 61 62
19:00 51 64 87 53 76 62
20:00 55 71 107 55 63 64
21:00 57 83 111 47 59 72
22:00 54 74 106 46 63 72
23:00 51 82 106 42 56 71
24:00:00 61 81 99 42 56 70
wartość średnia 46 82 95 68 48 53
(poz. dop.: 50 µg/m3)
minimum 27 47 68 42 27 38
maksimum 61 119 125 94 76 72

Dane z 18.01.2017 godz. 1245 http://powietrze.poznan.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/43-97-83-69-28-9/dzienny/18.01.2017

 

Z danych na dzień 18 stycznia wynika, że średni jak i maksymalny poziom pyłów zawieszonych PM10 w Koninie należy do najwyższych w regionie. Natomiast w dniu 9 stycznia poziom pyłów zawieszonych PM10 o godzinie 900 wyniósł 750 µg/m3 (!!!) i przekroczył dopuszczalną normę czternastokrotnie!

Czy władze Konina planują podjąć działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym regionie? To pytanie zadajemy Prezydentowi Konina. Jeśli otrzymamy odpowiedź, niezwłocznie ją opublikujemy.

Udostępnij:

Related posts