Wybory samorządowe 2018 w regionie – Znamy składy Rad

Wybory 2018

Wybory samorządowe 2018 za nami. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już część wyników wyborów. Nie są to jednak wyniki oficjalne lecz niewiele może się w nich zmienić.
Dlatego publikujemy wyniki wyborów w południowym powiecie konińskim.

Wybory samorządowe odbyły się 21 października. Tego dnia wybieraliśmy Radnych Rad Gmin, Radnych Powiatu Konińskiego, Wójtów i Burmistrza oraz Radnych Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dalej walczą

W Południowym Powiecie Konińskim, walka o fotel Wójta/Burmistrza rozstrzygnęła się w trzech Gminach. Jedna tura starczyła, aby stanowiska zdobyli Wójtowie Rzgowa i Starego Miasta oraz Burmistrz Rychwała. Natomiast w Gminach Krzymów i Grodziec, czeka nas druga tura wyborów na Wójta. Do drugiej tury w Krzymowie weszła Danuta Mazur z KWW Danuty Mazur (47,44% głosów). Jej kontrkandydatem jest Józef Goździkiewicz z KW PiS (32,91% głosów). Gdyby stanowisko Wójta Gminy Krzymów objął Józef Goździkiewicz, będzie miał trudny “orzech do zgryzienia”. A to z powodu tego. iż Rada Gminy ma większość Radnych z KWW Danuty Mazur. Aż dziewięciu radnych otrzymało mandaty z tego Komitetu Wyborczego.
W Grodźcu natomiast, w drugiej turze spotka się dwóch Panów. Mariusz Woźniak z KWW Mariusza Woźniaka (43,99% głosów) i Tomasz Czapczyk z KWW Tomasza Czapczyka (35,99% głosów)

Zwycięzcy

W Starym Mieście walkę o fotel Wójta wygrał już w pierwszej turze były Zastępca Wójta, Pan Dariusz Puchała. Zdeklasował rywali, otrzymując 64,79% poparcie. Jednak Wójt Puchała nie może mówić o komforcie współpracy z Radą Gminy. Mandaty otrzymało tylko pięciu Kandydatów z jego Komitetu Wyborczego. O nie lada sukcesie mogą mówić kandydaci KWW “Razem dla Gminy”, którzy osiągnęli 50% skuteczność. Mianowicie z sześciu Kandydatów startujących z tego Komitetu, mandat Radnego otrzymało aż trzech.

Pewniacy

O prawdziwym komforcie rządzenia przez następną kadencję, może mówić dotychczasowy Wójt Gminy Rzgów. Nie mając kontrkandydatów, uzyskał w pierwszej turze ponad osiemdziesięcioprocentowe poparcie. Dodatkowo wszyscy nowowybrani Radni pochodzą z jego Komitetu – KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy”. W Gminie Rzgów zaistniała zastanawiająca sytuacja, gdyż aż w ośmiu okręgach wyborczych, kandydaci do Rady Gminy nie mieli żadnych kontrkandydatów. Ciekawić mogą przyczyny tak biernego zachowania społeczności Gminy Rzgów.
W podobnej sytuacji znalazł się dotychczasowy Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał – Stefan Dziamara. Z powodu braku kontrkandydata, sam ubiegał się o reelekcję i otrzymał również ponad osiemdziesięcioprocentowe poparcie. Tym samym został Burmistrzem na kolejną kadencję.

A co w Powiecie?

Na samym końcu publikujemy wyniki wyborów do rady Powiatu Konińskiego. Zaskoczeniem jest bardzo dobry wynik Prawa i Solidarności, który zdobył najwięcej głosów i tym samym aż 9 mandatów. Jednak arytmetyka Rady nie pozwala przypuszczać aby PiS rządziło samodzielnie powiatem.

 

 

 

Wyniki Wyborów w Gminie Grodziec

 

Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 42 1 0 1.71%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA WOŹNIAKA KWW MARIUSZA WOŹNIAKA 938 14 7 38.13%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA CZAPCZYKA KWW TOMASZA CZAPCZYKA 1008 14 7 40.98%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA BARTOSIKA KWW PIOTRA BARTOSIKA 345 10 1 14.02%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA HYŻAKA KWW RADOSŁAWA HYŻAKA 60 1 0 2.44%
KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA KW POLSKA PATRIOTYCZNA 8 1 0 0.33%
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 59 1 0 2.40%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
ANDRZEJEWSKI Tomasz Robert KWW Mariusza Woźniaka 66 37.71%
BACHOROWICZ Józef Andrzej KWW Mariusza Woźniaka 66 51.97%
CEGIELSKI Paweł KWW Tomasza Czapczyka 69 45.39%
DĄBEK Aneta Katarzyna KWW Mariusza Woźniaka 69 36.70%
KAŹMIERSKI Kazimierz KWW Tomasza Czapczyka 92 50.83%
KOBYLIŃSKA Katarzyna Ludmiła KWW Mariusza Woźniaka 85 47.22%
LATAŃSKI Dawid Andrzej KWW Tomasza Czapczyka 111 56.92%
LATAŃSKI Zbigniew KWW Piotra Bartosika 53 47.32%
OLEJNICZAK Zenon KWW Tomasza Czapczyka 62 41.89%
PAPROCKA Teresa Bożena KWW Mariusza Woźniaka 74 42.29%
POPIELUCH Iwona Magdalena KWW Mariusza Woźniaka 96 53.93%
REZLER Kamil KWW Tomasza Czapczyka 59 80.82%
RÓŻAŃSKA Agata Maria KWW Tomasza Czapczyka 120 64.86%
SZPITALNY Stanisław KWW Mariusza Woźniaka 110 50.69%
WSTAWSKI Eryk KWW Tomasza Czapczyka 130 74.71%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
BARTOSIK Piotr KWW Piotra Bartosika 498 20.02%
CZAPCZYK Tomasz KWW Tomasza Czapczyka 895 35.99%
WOŹNIAK Mariusz Piotr KWW Mariusza Woźniaka 1094 43.99%

 

 

Wyniki Wyborów w Gminie Krzymów

 

Komitet wyborczy Kandydatów Mandatów
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 4
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA POPIELARZA 13 2
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY MAZUR 14 9
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKA GIERŁOWSKA 1 0
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI GŁODNO” – JÓZEF KACZOROWSKI 1 0
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SAMORZĄDNI” WIESŁAW MARCISZAK 1 0

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
ADAMEK Bogumiła Henryka KWW Danuty Mazur 117 44.15%
BROSKOWSKI Paweł KWW Danuty Mazur 114 59.07%
CZAJA Jan Stanisław KWW Danuty Mazur 108 59.34%
CZERWIŃSKI Józef KWW Danuty Mazur 98 54.75%
JACKOWSKI Henryk Antoni KW PiS 97 56.73%
KRUSZYŃSKI Mirosław KWW Danuty Mazur 89 37.08%
LEWANDOWSKI Jerzy KWW Jacka Popielarza 91 46.19%
MIELCAREK Jarosław KWW Danuty Mazur 145 50.70%
MORAWSKI Janusz Zenon KWW Danuty Mazur 178 56.15%
OPIELSKI Marcin Krzysztof KW PiS 75 37.13%
RUBCZEWSKA Emilia Bożena KW PiS 130 44.83%
STASZAK Leszek KWW Danuty Mazur 132 47.65%
SZKUDELSKI Rafał Edward KWW Jacka Popielarza 180 65.22%
ŚWIDERSKA Anna KWW Danuty Mazur 97 45.97%
WRÓBEL Artur KW PiS 121 53.54%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
GOŹDZIKIEWICZ Józef Andrzej KW PiS 1164 32.91%
MAZUR Danuta Anna KWW Danuty Mazur 1678 47.44%
POPIELARZ Jacek KWW Jacka Popielarza 695 19.65%

 

 

Wyniki Wyborów w Mieście i Gminie Rychwał

 

Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 0 0 1 0.00%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 117 1 1 3.09%
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 719 8 2 18.97%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „POKOLENIA RAZEM” KWW „POKOLENIA RAZEM” 141 2 0 3.72%
KOMITET WYBORCZY ZJEDNOCZONA MŁODZIEŻ KW ZJEDNOCZONA MŁODZIEŻ 136 3 0 3.59%
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 258 3 1 6.81%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENI DĄBROSZYN KWW ZJEDNOCZENI DĄBROSZYN 157 2 1 4.14%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STEFANA DZIAMARY KWW STEFANA DZIAMARY 1634 14 6 43.11%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ CHOLEWICKI KWW CHOLEWICKI 78 1 0 2.06%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OŚKOWIAK MIROSŁAW KWW OŚKOWIAK MIROSŁAW 92 1 1 2.43%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUCHARY BOROWE KWW KUCHARY BOROWE 93 1 1 2.45%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „SPOKOJNA WIEŚ” KWW SPOKOJNA WIEŚ 86 1 0 2.27%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA LEWANDOWSKIEGO KWW WŁODZIMIERZA LEWANDOWSKIEGO 184 1 1 4.85%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA DREWNIACKIEGO 95 1 0 2.51%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
ANDRZEJEWSKA Renata Dorota KW Towarzystwo Samorządowe w Koninie 122 41.64%
BRZĘCKI Jan KW PiS 109 50.70%
DREWNIACKI Roman Marek KWW Stefana Dziamary 144 53.33%
GRĄDZIEL Henryk Piotr KWW Stefana Dziamary 202 69.66%
JAGODZIŃSKA Magdalena KWW Stefana Dziamary 149 65.35%
KRZYŻANOWSKI Aleksander Jan KWW Stefana Dziamary 118 45.04%
KUCZYŃSKI Paweł KW SLD Lewica razem 117 53.42%
LEWANDOWSKI Włodzimierz Wawrzyniec KWW Włodzimierza Lewandowskiego 184 58.23%
MAŁOLEPSZA Iwona Barbara KWW Kuchary Borowe 93 29.52%
OLKOWSKA Jolanta Elżbieta KW PiS 160 57.76%
OŚKOWIAK Mirosław KWW Ośkowiak Mirosław 92 34.20%
PIASECKI Cezary Tomasz KW PSL Bez głosowania
RACZKOWSKI Krzysztof KWW Stefana Dziamary 131 40.81%
ŚWIERCZYŃSKI Zenon Marek KWW Zjednoczeni Dąbroszyn 102 34.34%
URBANIAK Waldemar KWW Stefana Dziamary 110 50.46%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
DZIAMARA Stefan Mieczysław KWW Stefana Dziamary 3259 80.75%

 

 

Wyniki Wyborów w Gminie Rzgów

 

Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 144 2 0 9.56%
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 466 6 0 30.92%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA MATUSZAKA „JEDNOŚĆ GMINY” 897 7 15 59.52%
Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
JAKUBOWICZ Roman KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
BOROWSKI Jacek KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
NAWROCKI Wiktor KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 171 72.15%
GORZELAŃCZYK Grzegorz Michał KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
KUBACKI Mirosław KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 131 51.17%
ŁUKASIEWICZ Monika KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 100 64.52%
CZAJA Wiesław Sylwester KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
KRUSZYŃSKA Zofia Maria KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
KARMOWSKA-SZYMCZAK Joanna KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 149 64.50%
WIŚNIEWSKA Agnieszka KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 84 38.18%
KOWALCZEWSKA Monika Zofia KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
KRYSIŃSKI Marek Ireneusz KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania
GOŚKA Jan KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 175 72.02%
OLEK Karol Stanisław KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 87 52.73%
ZIÓŁKOWSKI Kazimierz Edward KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” Bez głosowania

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
MATUSZAK Grzegorz Maciej KWW Grzegorza Matuszaka „Jedność Gminy” 2241 82.69%

 

 

 

Wyniki Wyborów w Gminie Stare Miasto

 

 

Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY 1749 13 5 31.22%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY 727 6 3 12.98%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 274 2 2 4.89%
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 797 12 1 14.22%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA STARE MIASTO 488 9 1 8.71%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W TROSCE O GMINĘ” 576 8 1 10.28%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSZYSCY AKTYWNI MŁODZI 622 10 1 11.10%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA KAŁUŻNEGO 136 1 1 2.43%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA .NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 91 1 0 1.62%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA NIEZNAŃSKIEGO 33 1 0 0.59%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „AKTYWNY SAMORZĄD” 90 1 0 1.61%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA BACZYŃSKIEGO 20 1 0 0.36%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
ANDRZEJAK Ewelina KWW Wszyscy aktywni młodzi 178 54.27%
KAŁUŻNY Michał KWW Michała Kałużnego 136 41.98%
KRZYŻAK Juliusz KWW Dla dobra gminy 163 44.78%
KUJAWA Mirosław KWW Razem dla gminy 100 27.70%
KWIECIŃSKI Paweł Roman KWW PiS 223 53.86%
LEWANDOWSKI Waldemar KWW W trosce o gminę 154 40.53%
STASIAK Mirosław Marek KWW PSL 128 38.91%
SZYSZYŃSKI Andrzej Wojciech KWW Razem dla gminy 119 37.66%
TEODORCZYK Karol Tadeusz KWW Dla dobra gminy 216 53.07%
TURAJSKA Halina KWW Razem dla gminy 139 36.58%
WEJMAN Lesław Kazimierz KWW Dla dobra gminy 288 78.05%
WILCZYŃSKI Tomasz Alfons KWW Nasza gmina 223 46.75%
ZAJĄC Andrzej Piotr KWW Dla dobra gminy 288 22.68%
ZIMNY Zdzisław KWW Dla dobra gminy 113 34.66%
ZIOŁA Tymon Longin KWW PSL 146 33.18%

 

Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
BAŃDOSZ Iwona KWW W trosce o gminę 545 9.68%
GRADECKI Grzegorz Robert KWW Wszyscy aktywni młodzi 536 9.52%
LACHOWICZ Agnieszka KWW PiS 1465 26.02%
PUCHAŁA Dariusz KWW Dla dobra gminy 3085 54.79%

 

Wyniki Wyborów do rady Powiatu Konińskiego

 

Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów % głosów ważnych
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 511 37 7 29.79%
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 398 37 7 22.37%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 11 576 37 5 20.88%
KOMITET WYBORCZY TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE 7 539 37 4 13.60%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 6 088 34 2 10.98%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15 1 321 17 0 2.38%
Kandydat Komitet wyborczy Głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
BEDNAREK Wiesław KW PSL 799 9.15%
CHOJNACKA Maria KW PiS 1130 7.61%
FIJAŁKOWSKA Elżbieta Wioleta KW PiS 828 14.38%
JUSZCZAK Anna Aleksandra KW PiS 662 7.58%
KELM Radosław KWW Nasz powiat 598 4.03%
KOCAJ Władysław KW PSL 1049 18.21%
KOŁODZIEJCZAK Bogdan Marek KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 525 6.01%
KRYK Henryk KW Towarzystwo Samorządowe w Koninie 565 7.05%
KWIRYNG Maciej Adam KW Towarzystwo Samorządowe w Koninie 689 7.89%
LENARTOWICZ Halina Maria KW PSL 869 10.85%
ŁAWNICZAK Sebastian KW PSL 504 5.77%
ŁAWNICZAK Sławomir KWW Nasz powiat 669 7.66%
MACIEJEWSKI Piotr KW PSL 464 8.06%
MATLEWSKA Żanetta Magdalena KW Towarzystwo Samorządowe w Koninie 980 6.60%
NAWROCKI Ryszard Piotr KWW Nasz powiat 1340 15.34%
PASZEK Zenon KW PSL 1135 7.64%
PERKOWSKI Andrzej KWW Nasz powiat 1307 16.32%
RAŹNA Elżbieta Maria KWW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 991 6.67%
ROGOWSKI Zbigniew KW PiS 1232 13.19%
RYBICKA-HORBIŃSKA Monika Maria KW PiS 1125 14.04%
RZEPECKI Jerzy Józef KW PiS 923 10.56%
SŁODKIEWICZ Tadeusz Tymoteusz KW Towarzystwo Samorządowe w Koninie 433 4.64%
STANKIEWICZ Janusz KWW Nasz powiat 1059 11.34%
WOŹNIAK Anna KW PiS 1911 12.87%
WRÓBEL Maria Emilia KW PSL 786 8.41%

Źródło:  Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/301000#results_elect_council  [dostęp: 23.10.2018]

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 961 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>