Uroczystość nadania imienia

Nadanie imienia i wręczenie sztandaru Szkole Podstawowej w Barczygłowie

Uroczystość nadania imienia szkole oraz wręczenie sztandaru, odbyło się dzisiaj w Szkole Podstawowej w Barczygłowie.


Uchwałą Nr 31/228/2017 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 marca 2017 roku nadano Szkole Podstawowej w Barczygłowie imię profesora Zbigniewa Religi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2017.
Oznacza to, że mimo dzisiejszej uroczystości, szkoła będzie mogła oficjalnie używać imienia patrona od nowego roku szkolnego.
Uroczystość nadania imienia była też okazją do wręczenia szkole sztandaru, który ufundowała Rada Rodziców. Z rąk przedstawicieli Rady Rodziców sztandar przyjęła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, Joanna Kucharczyk.
Na sztandar, który przekazano pod opiekę pocztu sztandarowego, złożono przysięgę uczniowską.

Na uroczystość zaproszono wielu gości, jak choćby: Przewodniczącą Rady Gminy Stare Miasto – Halinę Turajską, Wójta Gminy Stare Miasto – Ryszarda Nawrockiego. Marka Mijalskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Oświatowej, Małgorzatę Kostańską – Kierowniczkę Referatu Oświaty Urzędu Gminy Stare Miasto.
Szkoła zaprosiła też bliskich współpracowników Prof. Religi, Prof. dr hab. Zbigniewa Nawrata, pełniącego funkcję Dyrektora Instytutu Protez serc Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – Dr Jana Sarnę. W uroczystości uczestniczyli również: Bożena Staszak – starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie, Hanna Jesionowska i Wojciech Koźmiński ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca w Warszawie, Danutę Pękalską-Golińską, Jerzego Dawyniaka i płk. Mirosława Czechowskiego e Stowarzyszenia Lotników Polskich w warszawie. Nie zabrakło też Dyrektorów szkół noszących już imię Profesora Religi z Miedniewic, Olsztynie, Gilowicach i Siedlec oraz Dyrektorów szkół i przedszkola działających na terenie Gminy Stare Miasto.
Po części oficjalnej, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prof. Z. Religi przedstawili krótki program artystyczny nawołujący do dbania o własne zdrowie.

 

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 961 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>