Umowy na dofinansowanie z WRPO

Umowy na dofinansowanie z WRPO

Umowy na dofinansowanie z WRPO podpisano w piątek, 8 czerwca. W Sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej gminy Stare Miasto podpisane zostały dwie umowy na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+. Pomocą objęte będą projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Beneficjentem projektu jest Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie.

Umowy na dofinansowanie z WRPO obejmują dwa projekty. Oba finansowane są ze specjalnej koperty środków unijnych w regionie, przeznaczonych dla Konina i okolicznych gmin. Pierwszy z projektów „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” o wartości  42,7 mln zł. Projekt ten uzyskał blisko 22 mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Jego przedmiotem jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, Krzymów i Sławsk. W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w gminie Rzgów, Stare Miasto i Krzymów, a także kilkadziesiąt podziemnych oraz kilka przydomowych przepompowni ścieków. Realizacja tych zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach dla dodatkowych 7 420 osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków, m.in. poprzez likwidację szamb oraz wpłynie pozytywnie na poprawę jakości wód podziemnych i wód powierzchniowych. Do 2020 r. ma zostać wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości 64,855 km.

Na terenie gminy Stare Miasto powstanie 34,8 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stare Miasto (miejscowości: Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Stare Miasto) i w aglomeracji Sławsk (miejscowości: Rumin i Posoka). Wartość całkowita zadania na terenie gminy to: 18,8 mln zł z czego dofinansowanie wyniesie 9,6 mln zł. Pieniądze będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Drugi projekt to „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI” i jego wartość oceniono na ponad 25,6mln zł.

Dofinansowanie w tym projekcie sięgnęło ponad 12 mln zł. W gminie powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Golina, Kawnice, Węglew, Kraśnica, Spławie, Adamów z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w Golinie.

Ponadto zaplanowano budowę kilkunastu podziemnych przepompowni ścieków. Wykonana będzie jedna przydomowa przepompownia ścieków. Środni będą przeznaczone też na przebudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina o docelowej przepustowości 1200 m3/doba. Realizowana w ramach projektu inwestycja przyczyni się do zwiększenia mocy przerobowej oczyszczalni oraz wpłynie na poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Osiągnięcie w/w zamierzeń inwestycyjnych pozwoli na poprawę stanu sanitarnego w gminach. Do 2020 roku powstanie – 25, 996 km kanalizacji sanitarnej.

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 838 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>