Sejm uchwalił zmiany a Stare Miasto już jest gotowe

Sejm uchwalił zmiany

Sejm uchwalił zmiany w ordynacji wyborczej. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczona od wyborów samorządowych w 2018 r., JOW-y w gminach do 20 tysięcy, wygaszenie kadencji PKW. Wprowadzono również wymóg nagrywania oraz transmisji obrad w Internecie. Transmitowane mają być zarówno sesje Rady, jak i posiedzenia Komisji.

Sejm uchwalił zmiany, które mają swoich zwolenników jak i przeciwników. Pojawiają się głosy, że to zwiększy transparentność, zachęci do partycypacji i patrzenia władzy na ręce. Przeciwnicy twierdzą, że transparentność obrad rad miast czy gmin już istnieje i działa. Ten postulat obraża Jednostki Samorządu Terytorialnego, które do tej pory solidnie i uczcicie pracowały.

Urząd Gminy w Starym Mieście, przygotowując się do wejścia w życie ustawy, już teraz wprowadził transmisje z posiedzenia Rady Gminy. Obrady 42. Sesji Rady Gminy Stare Miasto można było śledzić na żywo w internecie. Dzięki transmisjom i możliwości późniejszego odtworzenia przebiegu sesji, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jej przebiegiem, a nie będą skazani jedynie na protokoły z obrad rady, które nie zawsze oddawały to  co działo się na sali obrad.

Korzystając z okazji, że niedawno zakończył się 2017 rok, pokusiliśmy się o krótkie podsumowanie ubiegłego roku w Radzie Gminy:

  1. W ubiegłym roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji i tyle samo Sesji Rady Gminy.
  2. Frekwencja na przedsesyjnych posiedzeniach wszystkich Komisji wyniosła 92,59% a na Sesjach Rady Gminy 91,67%.
  3. Siedmiu Radnych (Krzyżak Juliusz, Kwieciński Paweł, Sawicki Mirosław, Stasiak Mirosław, Turajska Halina , Wejman Lesław i Woźniak Bogdan)  było obecnych na wszystkich sesjach Rady Gminy, jednak Radni ci opuścili po dwa spotkania Komisji. Pozostali Radni częściej opuszczali posiedzenia Komisji i Sesje Rady Gminy. Najrzadziej w Komisjach i Sesjach Rady uczestniczył Radny z Krągoli Pierwszej, Walczak Michał (obecność na 5 posiedzeniach Komisji i na 7 Sesjach Rady Gminy).
  4. W ubiegłym roku Radni zabrali 634 razy głos w dyskusji i złożyli 148 wniosków. Do najbardziej aktywnych Radnych należeli w ubiegłym roku: Turajska Halina (183 głosy w dyskusji), Grzelczyk Krzysztof (91 głosów w dyskusjach) i Woźniak Bogdan (76 głosów w dyskusjach). Najrzadziej głos w dyskusji zabierali Radni: Krzyżak Juliusz (3 razy w ciągu roku), Bańdosz Iwona (7 głosów w dyskusjach) i Kujawa Mirosław (też 7 głosów w dyskusjach, ale Radny Kujawa zasiadł w Radzie od 23 lipca 2017, uzupełniając jej skład po śmierci Radnego Kościelskiego).
    Najwięcej wniosków złożyli radni: Grzelczyk Krzysztof (27 wniosków), Wilczyński Tomasz (24 wnioski) i Sawicki Mirosław (21 wniosków). Najmniej aktywni w tym obszarze byli Radni: Bańdosz Iwona i Krzyżak Juliusz (po jednym wniosku) i Kujawa Mirosław ( 2 wnioski, ale Radny Kujawa zasiadł w Radzie od 23 lipca 2017, uzupełniając jej skład po śmierci Radnego Kościelskiego).
  5. Radni brali udział w wyjazdach służbowych wchodząc w skład delegacji Gminy Stare Miasto:
  • 6 wyjazdów krajowych, w których wzięło udział 2 Radnych: były to 2 szkolenia, 2 wyjazdy do gminy partnerskiej i 2 wyjazdy inne (?). Udział w tych wyjazdach wzięli: Turajska Halina – Przewodnicząca Rady Gminy (5 razy) i p. Woźniak Bogdan (1 wyjazd),
  • 2 wyjazdy zagraniczne, w których wzięło udział 2 Radnych: do gminy partnerskiej w Niemczech – Wejman Lesław i do gminy partnerskiej na Ukrainie – Szyszyński Andrzej.

6. Radni w 2017 roku podjęli 93 uchwały, z czego 22 jako akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie uchwały zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Stare Miasta.

Tak oto przedstawia się pokrótce praca Radnych Starego Miasta w ubiegłym roku. Czy wprowadzenie stałych transmisji bardziej ośmieli Radnych do zabierania głosu i składania wniosków? Czy spowoduje 100 procentową frekwencję? A może wręcz przeciwnie – transmisje na żywo mogą spowodować blokadę Radnych i okaże się, że ich aktywność spadnie?

Ale o tym przekonamy się później, gdy transmisje i rejestracje na stałe zagoszczą w internecie.

Za przygotowanie zestawienia dziękujemy Pani Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto – Halinie Turajskiej i Pani Grażynie Zając z Biura Obsługi Rady Gminy Stare Miasto.

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 961 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>