RUSZA DOFINANSOWANIE – Pobierz wniosek z naszej strony.

Rusza dofinansowanie

Rusza dofinansowanie na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stare Miasto.

Rusza dofinansowanie z budżetu gminy, które wywołało wielkie zainteresowanie mieszkańców. O dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą ubiegać się podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. 2017.519. W myśl Ustawy są to :

  • osoby fizyczne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła. Dotacja nie obejmuje kosztów przygotowania projektu instalacji, kosztów przygotowania dokumentacji, pozwoleń itp., kosztów transportu i kosztów zakupu pojedynczych elementów. Wymiana dotyczy pieców starszych niż 5 lat.
Natomiast w przypadku przydomowych oczyszczalni dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wysokość udzielanej dotacji w obu przypadkach wynosi:

1) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku będącego własnością podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. c, d oraz pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U.2017.519 t.j. – 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 2 000,00  zł (słownie: dwa tysiące złotych),

2) w przypadku budynku wielorodzinnego – 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów  całego  zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00  zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto w terminie od dnia 15 maja 2018r, od godz. 7:30 do dnia 25 maja 2018r, do godz. 15:00.

Informacji w zakresie dotacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

Magdalena Kusiak – tel: 63 24 16 216 w.237
Ilona Nowak – tel: 63 24 16 216 w.286
Piotr Wawrzyniak – tel: 63 24 16 216 w.243

POBIERZ WNIOSKI I REGULAMINY:

Wymiana pieca Budowa oczyszczalni

Wniosek

Oświadczenie

Regulamin

Wniosek

Oświadczenie

Regulamin

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 838 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>