Podpisanie umów na wymianę ogrzewania

Podpisanie umów na wymianę ogrzewania

Podpisanie umów na wymianę ogrzewania zakończyło inicjatywę staromiejskich radnych. Radni w pierwszej połowie 2018 roku podjęli decyzję o przeznaczeniu na ten cel 30 tysięcy złotych z budżetu gminy Stare Miasto. Zgodnie z przyjętym regulaminem środków wystarczyło dla 15 rodzin.

Podpisanie umów na wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne odbyło się w ubiegły czwartek,  7 czerwca. W sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto odbyło się uroczyste podpisanie 15 umów. Beneficjentom udzielone zostaną dotacje celowe z budżetu gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Wysokość udzielanej dotacji wynosi 40% poniesionych i kwalifikowanych kosztów całego zadania, ale nie więcej niż 2 000 zł.

Przypomnijmy, że dofinansowanie ma pomóc w wymianie systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła. Dotacja nie obejmuje kosztów przygotowania projektu instalacji, kosztów przygotowania dokumentacji, pozwoleń itp., kosztów transportu i kosztów zakupu pojedynczych elementów. Wymiana dotyczy pieców starszych niż 5 lat.
Wysokość udzielanej dotacji w obu przypadkach wynosi:

1) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku będącego własnością podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. c, d oraz pkt 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U.2017.519 t.j. – 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 2 000,00  zł (słownie: dwa tysiące złotych),

2) w przypadku budynku wielorodzinnego – 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów  całego  zadania, jednak nie więcej niż 3 000,00  zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

2 838 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>