10 lecie Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska

10 lecie Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska

10 lecie Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska uroczyście obchodzono zaraz po Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska. Walne Zgromadzenie, na ponowną kadencję wybrało dotychczasowego Prezesa – Ryszarda Nawrockiego.

W 2007 roku gminy: Stare Miasto, Nowy Tomyśl, Rzgów,  Lądek,  Golina,  Dąbie, Kościelec i Krzymów powołały Stowarzyszenie, w ramach którego można lobbować i podejmować szereg wspólnych przedsięwzięć. Obecnie w Stowarzyszeniu zrzeszonych jest szesnaście jednostek samorządowych z terenu Wielkopolski, w tym dwa powiaty – wrzesiński   i  słupecki.

W minionej kadencji zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie :

 • Prezes Zarządu – Ryszard Nawrocki Wójt Gminy Stare Miasto
 • Skarbnik – Tadeusz Jankowski Wójt Gminy Krzymów
 • Sekretarz – Grażyna Kazuś Wójt Gminy Słupca
 • Członek Zarządu – Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
 • Członek  Zarządu  – Tomasz  Szulc  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Opalenica  do  dnia 28.06.2016 r.
 • Członek Zarządu – Mariusz Roga Starosta Słupecki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący  – Mirosław Durczyński – Burmistrz  Miasta  i Gminy Golina
 • Członek – Grzegorz  Matuszak – Wójt  Gminy Rzgów
 • Członek – Waldemar Grzegorek – Wicestarosta Powiatu Wrzesińskiego

Do najważniejszych celów i zadań przyjętych do realizacji, a zapisanych w statucie Stowarzyszenia to :

 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego wykorzystania atrakcyjności terenów położonych wzdłuż autostrady A-2.
 • Promocja terenów przyległych do autostrady i wokół węzłów komunikacyjnych  oraz dróg dojazdowych.
 • Promocja firm znajdujących się na tych terenach.
 • Promocja gmin będących w Stowarzyszeniu.
 • Poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych.
 • Wspieranie działań mających na celu modernizacje i rozbudowę dróg dojazdowych do węzłów autostradowych , dla udostępnienia terenów przy tych drogach celem stworzenia nowych miejsc pracy.
 • Promocja ofert inwestycyjnych w kraju i zagranicą.
 • Wykorzystanie  możliwości pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych.

…są nowe wyzwania, nowe oczekiwania. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy zrobiliśmy wszystko? Czy można było zrobić więcej? Na pewno można było. I to wymaga pewnych analiz wewnętrznych, również w samym Zarządzie… – powiedział Prezes Stowarzyszenia, Ryszard Nawrocki.
Mając na uwadze powyższe cele Zarząd Stowarzyszenia odbył w minionej kadencji 2 posiedzenia , na których omawiano i podejmowano decyzje w zakresie działalności Stowarzyszenia. Nowym władzom należy życzyć sukcesu w realizacji postawionych zadań.

 

Udostępnij:

Related posts

Leave a Comment

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

971 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>